ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กองอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ รับสมัครพนักงาน

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2558

กองอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ 
รับสมัครพนักงาน

กองอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง
รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งวิศวกรและผู้ควบคุมงาน
 
คุณสมบัติวิศวกร

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์(วศบ.) สาขาไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์,เครื่องกล,สุขาภิบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสูง
คุณสมบัติช่าง,ผู้ควบคุมงาน
- วุฒิการศึกษาปวช ขึ้นไป สาขาช่างไฟ,ช่างแอร์,ช่างประปา,ช่างเหล็ก,ช่างปูน,ช่างสี,
ช่างเทคนิค(เครื่องเสียง,IT) ,สารพัดช่าง
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่งธุรการ

- วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาการเงิน,บัญชี,เลขานุการ,สารบรรณ,สถิติ,และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

- แม่บ้าน,คนสวน,สารถี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 
คุณสมบัติอื่น ๆ

- ต้องรักษาศีล 5 หรือศีล 8 เป็นปกติ,รักการทำงานเป็นทีม,รักบุญ,รักการทำความดี และพร้อมที่จะมาเป็นทีมงานเดียวกัน

 

สนใจติดต่อห้อง กองเลขานุการ ฝ่ายอาคารหลัก สป.2 ใต้ระเบียง 8
สภาธรรมกายสากล วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00- 16.00 น.
หรือโทรศัพท์ 02-831-1000 ต่อ 2910 หรือ 085-565-6494, 094-456-2599

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล