ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2558

พิธีบูชาข้าวพระ
พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

 

 

พิธีภาคเช้า ตักบาตร บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล
06.40 น.   เริ่มพิธีตักบาตร
08.30 น.   เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น.   ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ
10.45 น.   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.   เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย  สัมมนาพิเศษ / ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรโตโช ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

12.15-13.20น.   รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30  น.           สัมมนาพิเศษ
15.00 น.            ปฏิบัติธรรม
15.30 น.            พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
16.10 น.            พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรโตโช ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
17.30 น.            เสร็จพิธี

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์ 
18.00 น.   สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์
19.00 น.   สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ