ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ค่าย Super Kids Smart Camp 2015

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2558

       ค่าย Super Kids Smart Camp 

ระหว่าง 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 
ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

ค่าย Smart Camp 2015 : Camp เพื่อการพัฒนาตนเองสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่
สำหรับน้องๆ อายุ 12-15 ปี ผู้มุ่งหวังที่จะก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
 

หลักสูตรการอบรม

Still - เรียนรู้ และฝึกฝนการทำสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีพลัง มีความสุข พร้อมรับการเรียนรู้
Smile - กิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข เรียนรู้การดูแลตนเองและของใช้ส่วนตัว ในบรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง
Smart - กิจกรรมสร้างนิสัย ตามหลักความดีสากล พร้อมทั้ง Workshop เพื่อการมีส่วนร่วม และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
Super Kids Smart Camp 205 ระหว่าง 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
083-540-8089 (พี่ฮวง) และ 089-448-0072 (พี่น้ำ) Line ID: superkidsclub หรือ www.superkids.tv