ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

Shining Star Camp โครงการอบรม "เส้นทางดาวแห่งความดี" รุ่นที่ 1

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2558

     Shining Star Camp
     โครงการอบรม "เส้นทางดาวแห่งความดี" รุ่นที่ 1

 

      โครงการที่จะได้ฝึกฝนอบรมตนเองทั้งด้านคุณธรรมและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมของประเทศต่อไป

คุณสมบัติ

1. เป็นเด็กดี V-star ตั้งแต่ชั้น ม.2 - ม.6
2. เป็นชายจริง หญิงแท้
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. ทางโรงเรียนเห็นสมควรให้เข้ารับการอบรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2558
อบรมวันที่ 9 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ติดต่อสอบถาม โทร.091-557-7929, 091-119-2068 หรือชมรม V-Star Club และผู้ประสานงานจังหวัด