ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2558

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2558

สถานีโทรทัศน์ DMC ถ่ายทอดสด
 

“การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2558”
จากวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ปีที่ 11
วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
รับชมพร้อมกันทั่วโลกเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ทางช่อง DMC และ www.dmc.tv