ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบัณฑิตอาสาฯ รับสมัคร รุ่นที่ 8 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2558

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2558

      โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
      รับสมัคร รุ่นที่ 8 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

คุณสมบัติ
    1. เป็นชายจริง หญิงแท้
    2. อายุไม่เกิน 33 ปี
    3. สถานภาพโสด
    4. จบปริญญาตรีขึ้นไป
    5. รักษาศีล 8 ได้

 

อบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 
ติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่วิหารคด 21
วันอาทิตย์ ที่ สภาธรรมกายสากล เสา N29

สอบถามโทร. 082-790-7029, 087-502-6665