ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรอาคาร 100 ปี พระ 108 รูป พร้อมกำหนดการ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2558

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2558

    ตักบาตรอาคาร 100 ปี
    คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนขกยูง

พระ 108 รูป ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2558
ณ บริเวณลานเชื่อมต่อระหว่างหาฉันคุณยายอาจารย์ฯ

 

      ตักบาตรอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนขกยูง จำนาวน 108 รูป ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2558 "ต้องรับปีใหม่ไทย ฉลองสามเณรใหม่ เอาบุญใหญ่เสาร์ต้นเดือน" ณ บริเวณลานเชื่อมต่อระหว่างหาฉันคุณยายอาจารย์ฯ

กำหนดการ
07.30 น.  ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี
                - ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย 
                - พิธีกรนำอาราธนาศีล 5
                - ประธานสงฆ์ให้ศีล 
7.40 น.    กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
7.50 น.    ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
                - นำนั่งสมาธิ
                - ให้พรเป็นภาษาบาลี
08.05 น.  ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย / พิธีกรนำกราบคณะสงฆ์
08.10 น.  คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร
08.30 น.  เสร็จพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเต้มได้ที่ คุณเพ็ญนภา โทร. 086-477-1315

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะค่ะ สาธุ