ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการ 4 เมษายน 2558 วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

วันที่ 24 มีค. พ.ศ.2558

     วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
     วันเสาร์ที 4 เมษายน พ.ศ.2558

กำหนดการ
ภาคสาย   ณ สภาธรรมกายสากล
06.00 - 10.00 น.   ลงทะเบียน
07.00 น.               ฉันภัตตาหารเช้า
07.00 - 12.15 น.   ศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนา
                                - ชมนิทรรศการและภาพยนตร์ 3D "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสนาเอกของโลก"
                                - กิจกรรมเวทีกลาง
11.00 น.                ฉันภัตตาหารเพล

ภาคบ่าย   ณ สภาธรรมกายสากล
12.45 น.                พิธีเปิด "วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา"
13.00 น.                แสดงปาฐกภาพิเศษ โดยผู้แทนสามเณร เรื่อง "ความสำคัญของสามเณรต่อายุพระพุทธศาสนา"
13.55 น.                สุนทรพจน์ เรื่อง "สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้อย่างไร"
14.00 น.                กิจกรรมวัดความรู้ทางพระพุทธศาสนา
14.40 น.                ประกวดสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
15.30 น.                สามเณรฉันปานะและทำภารกิจส่วนตัว
16.30 น.                สามเณรเข้าสู่ลานธรรม

ภาคค่ำ   ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
17.30 น.               สามเณรพร้อมในพื้นที่ลานธรรม
17.45 น.               ถ่ายภาพประวัติศาสตร์
18.00 น.               ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
                               - นำบูชาพระรัตนตรัย
                               - นำนั่งสมาธิและให้โอวาท
18.25 น.               กล่าวคำถวายประทีป
18.30 น.               จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย , สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร อฐิษฐานจิตและแผ่เมตตา
19.00 น.               บูชาพระรัตนตรัย / เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล