ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญรับบุญ พับกระดาษทิชชู

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2558

       ขอเรียนเชิญรับบุญพับกระดาษทิชชู

สำหรับเป็นอุปกรณ์สำหรับฉันภัตตาหาร
วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2558

 

ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 (หรือจนกว่าจะครบยอดที่ต้องการ)
เวลา 13.00 - 21.00 น. ณ เสา L32 ฝั่งครุฑ สภาธรรมกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอรชนก หมูทอง โทรศัพท์ 08-4334-3523
กองจัดเลี้ยงงานบุญ ฝ่ายโภชนาการ