ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 13

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2558

     โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 13
     อบรมระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สอบถามรายละเอียด โทร. 082-440-7777 Email : [email protected]
Line ID: pnarongchai   www.ordinationthai.org

 

โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 13