ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ พุทธประวัติ (ภาษามองโกเลีย)

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2558

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ พุทธประวัติ (ภาษามองโกเลีย)

 

  ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างปัญญาบารมี ด้วยการเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือ พุทธประวัติ ภาษามองโกเลีย

ร่วมจารึกชื่อ ใน 3 กองทุน ดังนี้

กองทุนกิติมใส 1,000 บาท (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 1 เล่ม)
กองทุนกิตติมสุข 5,000 บาท (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 3 เล่ม)
กองทุนกิตติมศักดิ์ 10,000 บาท (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 5 เล่ม)

 

หมดเขตส่งรายชื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์ 083-178-6778 หรือร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ และผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
ในกองทุนผลิตสื่อศูนย์การแปล ภาษามองโกเลีย