ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุบาสิกาแก้ว (ทุกเดือน) ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2558

       โครงการอุบาสิกาแก้ว (ทุกเดือน) 
       ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

 

รุ่นแรก ระหว่างวันที่ 12  -  19 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ติดต่อ 087-714-8561 , 082-441-3455

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล