ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันคุ้มครองโลก วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2558

กำหนดการวันคุ้มครองโลก
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558

 

พิธีภาคสาย
09.30 น.  - นั่งสมาธิ
10.30 น.  - พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
               - พิธีถงายปัจจัยบูชาธรรม
11.00 น.  - พิธีกล่าวคำถวายอาคารบุญรักษา
               - พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
11.15 น.  - เสร็จพิธี

พิธีภาคบ่าย
12.30 น.  - รายการสู้ต่อไป
13.30 น.  - พิธีกลั่นโลกแก้ว ในวันคุ้มครองโลก
14.00 น.  - พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้
16.00 น.  - เสร็จพิธี

พิธีภาคเย็น
17.30 น.  - พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย สร้างอาคารบุญรักษา
18.30 น.  - เสร็จพิธี
               - พิธีมอบเหรียญที่ระลึกวันคุ้มครองโลก

พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้

 

พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย สร้างอาคารบุญรักษา

 

พระของขวัญมอบให้กับสาธุชนที่มาร่วมงานหลังจากตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย "อาคารบุญรักษา"

 

เส้นทางเดินมาร่วมงาน พิธีตอดเสาเข็มมงคล อาคารบุญรักษา