ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2558

      กำหนดการงานบุญ
      วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ภาคสาย
09.30 น.  - นั่งสมาธิ
10.45 น.  - พิธีกล่าวคำถวายโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี
               - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.  - เสร็จพิธี

ภาคบ่าย
12.15 น. - รายการสู้ต่อไป
13.30 น. - นั่งสมาธิ
14.10 น. - พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำรถ
14.40 น. - พิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรม และประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
15.10 น. - พิธีจุดไฟแก้ว บริเวณทางเข้า 5 สภาธรรมกายสากล 
16.30 น. - พิธีอัญเชิญเรือนทองของนักรบกองทัพธรรม พร้อมขบวนเกียรติยศ จากบริเวณทางเข้า 5 สภาธรรมกายสากล สู่ศูนย์กลางพิธีปทุมเจดีย์

ภาคค่ำ
17.30 น. - พิธีจุดไฟแก้วส่งร่างและประกาศเกียรติคุณ พระมหาวิชา อธิวิชโช , พระประเสริฐชัย เสฎฐธฺมโม , พระณรงค์ ภูริสีโล , อุบาสิกาวิมล งามราศรี , และศรัทธาวาสรัตนา ช่วยเจริญ ณ ปทุมเจดีย์
18.30 น. - เสร็จพิธี

 

ขอเชิญร่วมพิธีจุดไฟแก้วส่งร่าง และประกาศเกียรติคุณนักรบกองทัพธรรม