ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

DOU เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครสัมฤทธิบัตร

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2558

 

 

 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย DOU  

 เปิดรับสมัครกัลยาณมิตรที่โลกต้องการ 

       ชื่อหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ กัลยาณมิตรที่โลกต้องการ  เน้นเรื่องทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ต่อตนเองและผู้อื่น เทคนิคการเตรียมตัวและการวางตัว บุคคลิกและการสื่อสารที่ตรงประเด็น การชวนกันทำความดี และการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์โดยตรง ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 มีเพียง 2 รอบเท่านั้น

- วันที่ 12-  14  มิถุนายน พ.ศ.2558

- วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2558

ติดต่อสอบถามค่าลงทะเบียนในการสมัครได้ที่

โทร : 0-2901-1013

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล