ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบวชพระทุกเดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2558

      โครงการบวชพระทุกเดือน 
      ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

 

      การบวช...ไม่เพียงแค่ให้ชีวิตใหม่กับตัวเองเท่านั้น แต่ยังทำให้พ่อแม่มีความปลื้มปิติและภาคภูมิใจในตัวเราด้วย
ขอเชิญชายแมนๆทุกท่านเข้าร่วมอบรม โครงการบวชสร้างบุญแทนคุณบิดามารดามีจัดขึ้นในทุกๆ เดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

กำหนดการอบรมโครงการบวชพระทุกเดือน ประจำปี พ.ศ.2558-2559
รุ่นที่ 54  14 มิ.ย 58 - 5 ก.ค 58
รุ่นที่ 55  12 ก.ค 58 - 2 ส.ค 58
รุ่นที่ 56  16 ส.ค 58 - 6 ก.ย 58
รุ่นที่ 57  13 ก.ย 58 - 4 ต.ค 58
รุ่นที่ 58  11 ต.ค 58 - 1 พ.ย 58
รุ่นที่ 59  15 พ.ย 58 - 6 ธ.ค 58
รุ่นที่ 60  13 ธ.ค 58 - 3 ม.ค 58
รุ่นที่ 61  15 ม.ค 58 - 7 ก.พ 58

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 08-8006-2072 , 08-1905-3774
www.facebook.com/bdkkec และ http://bdkkec.blogspot.com