ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการจำศีล 5 v-peace เปิดรับสมัครวันที่ 5 ก.ค. - 6 ก.ย. 2558 นี้

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

      จำศีล 5
      ต้องละนิวรณ์

ระยะจำศีล : 2 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2558
Grand Opening วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม นี้
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 6 ก.ย. 2558

www.v-peace.com

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล