ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ๑๓๑ วัด ณ ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.2558

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2558

      เชิญร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ๑๓๑ วัด 
      ในวาระครบรอบ ๔ ปี ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

กำหนดการดังนี้
09.45 น. - พิธี อาราธนาศีล 
              - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
11.00 น. - พิธีถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์
12.30 น. - พิธีถวายมหาสังฆทาน131วัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 086-895-3113 หรือ 094-249-8089