ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วทุกเดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2558

      โครงการบวชอุบาสิกาแก้วทุกเดือน
      ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วทุกเดือน ระยะเวลาในการอบรม 7 วัน เป็น7 วันที่มีการอบรมที่เข็มข้น ทั้ง ศีล สมาธิ ภาวนา

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วทุกเดือน 
รุ่นที่ 4 12-19 ก.ค. 2558
รุ่นที่ 5 16-23 ส.ค. 2558
รุ่นที่ 6 13-20 ก.ย. 2558
รุ่นที่ 7 11-18 ต.ค. 2558
รุ่นที่ 8 15-22 พ.ย. 2558
รุ่นที่ 9 13-20 ธ.ค. 2558

สมัครได้ที่ 
1.สภาธรรมกายสากล เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)

ลูกผู้หญิง...หัวใจพระ