ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมพิเศษ ณ สวนพนาวัฒน์ และ World Peace Vallay เขาใหญ่

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2558

เรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมพิเศษ

ณ สวนพนาวัฒน์ และ World Peace Vallay เขาใหญ่
 

 

สวนพนาวัฒน์
     วันที่ 9 -15 ส.ค. 2558 โควต้า 35 ท่าน
     วันที่ 20 - 26 ก.ย. 2558 โควต้า 30 ท่าน
     วันที่ 18 - 24 ต.ค. 2558 โควต้า 30 ท่าน

World Peace Vallay เขาใหญ่
     วันที่ 9 - 15 ส.ค. 2558 โควต้า 20 ท่าน
     วันที่ 6 -11 ก.ย. 2558 โควต้า 20 ท่าน
     วันที่ 20 -25 ก.ย. 2558 โควต้า 30 ท่าน
     วันที่ 4 - 9 ต.ค. 2558 โควต้า 20 ท่าน
     วันที่ 18 - 23 ต.ค. 2558 โควต้า 20 ท่าน

ค่าลงทะเบียน เพียง 1,000 บาท เท่านั้น
สอบถามข้อมูลกับ ผู้ประสานงาน นครหลวง 13 ที่ท่านสังกัด

 

สุขอื่นใด ยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่น ณ สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่
 

แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและขุนเขา ณ สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่
 

อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเข้าถึงธรรม ณ World Peace Vallay เขาใหญ่