ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) รุ่นเดือน ก.ย.-ต.ค. 2558

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2558

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน)

รุ่นเดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2558
 

สวนพนาวัฒน์
(รุ่นประธาน)

     รุ่น 493 : วันที่ 6 - 12 กันยายน พ.ศ.2558
     รุ่น 494 : วันที่ 13 - 19 กันยายน พ.ศ.2558
     รุ่น 495 : วันที่ 20 - 26 กันยายน พ.ศ.2558
     รุ่น 496 : วันที่ 11 - 17 ตุลาคม พ.ศ.2558
     รุ่น 497 : วันที่ 18 - 24 ตุลาคม พ.ศ.2558
(รุ่นประธานกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน)

 

สวนป่าหิมวันต์
(หลักสูตร 2)

     รุ่น 522 : วันที่ 6 - 12 กันยายน พ.ศ.2558
     รุ่น 523 : วันที่ 13 - 19 กันยายน พ.ศ.2558
     รุ่น 524 : วันที่ 20 - 26 กันยายน พ.ศ.2558
     รุ่น 525 : วันที่ 4 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558
     รุ่น 526 : วันที่ 11 - 17 ตุลาคม พ.ศ.2558
     รุ่น 527 : วันที่ 18 - 24 ตุลาคม พ.ศ.2558
 (10 ต.ค. 2558 วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ มีพิธีที่วัดใหญ่)

 

เขาใหญ่ 
(รุ่นประธาน)

     รุ่น 99   : วันที่ 6 - 11 กันยายน พ.ศ.2558
     รุ่น 100 : วันที่ 13 - 18 กันยายน พ.ศ.2558
     รุ่น 101 : วันที่ 20 - 25 กันยายน พ.ศ.2558
     รุ่น 102 : วันที่ 4 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558
     รุ่น 103 : วันที่ 11 - 16 ตุลาคม พ.ศ.2558
     รุ่น 104 : วันที่ 18 - 23 ตุลาคม พ.ศ.2558
(รุ่นประธานกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน)

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
โทร. 02-831-1130-2 , 083-540-4636 , 083-540-4638
website : www.dokmaiban.net
facebook : ดอกไม้บานhttp://www.facebook.com/dokmaiban
Line : ดอกไม้บานป.ธรรมพิเศษ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล