ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด อาทิตย์ที่ 27 ก.ย.58

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาพุทธ ครั้งที่ 10

กำหนดการ วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (ภาคเย็น)

พิธีสวดมนต์ บท "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"  และพิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2558 (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10)

ณ มหารัตนวิหารคด ทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์
 


กำหนดการ

18.10 น. คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมบริเวณพื้นที่ประกอบพิธี มหารัตนวิหารคด ทิศใต้

18.15 น. พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - จุดโคมประทีบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์
               - พิธีกร นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน กราบพระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์
               - พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย "โย โส ภะคะวา..."
               - พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญ สวดมนต์ บท "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"
               - พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ , คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (เปิดเทปนำนั่งสมาธิ 5 นาที)
               - เมื่อเสียงนำนั่งสมาธิจบลง
               - พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ กล่าว "สัพเพ พุทธา ... ภวันตุ เต"
               - พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ นำกล่าว คำอฐิษฐานจิตบูชามหาธรรมกายเจดีย์

18.45 น. พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ , คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

18.55 น. ผู้แทนคณะสงฆ์ นำคณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด (สวดอิติปิโส)

               - พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย 
               - เสร็จพิธี