ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน ตารางรุ่นเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน

ตารางรุ่นเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558
 

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน ตารางรุ่นเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558


สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่
   รุ่น 496 : 11 - 17 ต.ค. 58
   รุ่น 497 : 18 - 24 ต.ค. 58
   รุ่น 498 : 15 - 21 พ.ย. 58
   รุ่น 499 : 29 พ.ย. 58 - 5 ธ.ค. 58
   รุ่น 500 : 20 - 26 ธ.ค. 58

สวนป่าหิมวันต์ (หลักสูตร 2) จ.นครราชสีมา
   รุ่น 526 : 11 - 17 ต.ค. 58
   รุ่น 527 : 18 - 24 ต.ค. 58
   รุ่น 528 : 15 - 21 พ.ย. 58
   รุ่น 529 : 29 พ.ย. 58 - 5 ธ.ค. 58
   รุ่น 530 : 13 - 19 ธ.ค. 58
   รุ่น 531 : 20 - 26 ธ.ค. 58

เขาใหญ่ เวิล์ดพีซ วัลเลย์ World Peace จ.นครราชสีมา (หลักสูตร 2)
   รุ่น 103 : 11 - 16 ต.ค. 58
   รุ่น 104 : 18 - 23 ต.ค. 58
   รุ่น 105 : 15 - 20 พ.ย. 58
   รุ่น 106 : 29 พ.ย. 58 - 4 ธ.ค. 58
   รุ่น 107 : 13 - 18 ธ.ค. 58
   รุ่น 108 : 20 - 25 ธ.ค. 58

**สวนพนาวัฒน์ , เขาใหญ่ รุ่นเดือน ตุลาคม เป็นรุ่นประธาน กรุณาติดต่อผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด**

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
โทร. 02-831-1130-2 , 083-540-4636 , 083-540-4638 
เว็ปไซต์ : www.dokmaiban.net
facebook : ดอกไม้บาน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล