ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมใจใส‬ ณ เวิลด์พัซ วัลเลย์ เขาใหญ่ จ.นครราชีสีมา

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2558

เชิญปฏิบัติธรรมใจใส‬ ณ เวิลด์พัซ วัลเลย์ เขาใหญ่ จ.นครราชีสีมา

ความสุขง่าย ๆ ที่ทุกคนแสวงหา ไม่ไกลจากกรุงเทพ
 

เชิญปฏิบัติธรรมใจใส‬ ณ เวิลด์พัซ วัลเลย์ เขาใหญ่ จ.นครราชีสีมา ความสุขง่าย ๆ ที่ทุกคนแสวงหา ไม่ไกลจากกรุงเทพ


        เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมหาปูชนียาจารย์ ณ เวิลด์พีซ วัลเลย์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

      รุ่นที่ 73 วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558 
รุ่นที่ 74 วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE : @BQP7063E
website : www.jaisaigroup.com
facebook fanpage : ปฏิบัติธรรมใจใส
โทร.08-6227-7707, 08-1632-2981, 08-8227-7707 
หรือวันอาทิตย์ เสา L5 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปุทมธานี