ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมสัญจร และ ทอดกฐินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรมสัญจร และ ทอดกฐินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล

วันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน 2558 (6 วัน 5 คืน)
 

ปฏิบัติธรรมสัญจร และ ทอดกฐินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล  วันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน 2558 (6 วัน 5 คืน)


      ธัมมัสถาลิ ณ ที่แห่งนี้ เราจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลัยมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง ให้สมกับที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพุทธบริษัทสี่ ผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาแห่งดินแดนพุทธภูมิ และเมืองแห่งเส้นทางสายไหม เส้นทางแห่งการอาราธนาพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ทั่วโลก
      ด้วยบรรยากศที่แวดล้อมด้วย ขุนเขา ทุ่งนา และฟ้ากว้าง เงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย เหมาะแก่การเข้าถึงธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองธัมมัสถาลิจะเป็นสถานที่ที่สวยงามพน้อมด้วย สัปปายะ 4 ที่ทุกคนมาแล้วอยากจะมาอีก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
อี้เซ็ง 089-456-2573 , ทิพย์ 094-861-1611 หรือที่เสา M26 วันอาทิตย์ต้นเดือน

 

ปฏิบัติธรรมสัญจร และ ทอดกฐินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล  วันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน 2558 (6 วัน 5 คืน)

 

ปฏิบัติธรรมสัญจร และ ทอดกฐินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล  วันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน 2558 (6 วัน 5 คืน)
 

" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ตั้งแต่เริ่มต้นบุกเบิกด้วยกันนะคะ "