ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการถวายกองทุนอุปกรณ์กันหนาว วันเสาร์ที่ ​5 ธันวาคม พ.ศ.2558

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2558

กำหนดการถวายกองทุนอุปกรณ์กันหนาว
วันเสาร์ที่ ​5 ธันวาคม พ.ศ.2558

 

 

      ผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดีย่อมได้ของดี ผู้ให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ในยามที่เหมันตฤดูมาเยือน เสมือนอันเป็นโอกาสดีของเราพุทธ จะได้น้อมถวายของที่เลิศ ที่ประเสริฐ และประณีต เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ยังความอบอุ่นแก่คณะสงฆ์ อันจะเกลี้อกูล แก่การศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน จึงขอเรียนเชิญ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกร่วมสร้างความทรงจำอันแสนดีส่งท้ายมีเก่าตอนรับปีใหม่ โดยการถวายกองทุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว ประจำปีพุทธศักราช 2558 อันประกอบด้วย ถุงนอน ผ้าห่ม เสื่อนวม อังสะกันหนาว หมวก และถุงเท้า แด่คณะพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย และศูนย์สาขาทั่วประเทศ โลก ร่วมกับพระเดช-พระคุณพระเทพญาณมหามุนี
 

กำหนดการถวายกองทุนอุปกรณ์กันหนาว  วันเสาร์ที่ ​5 ธันวาคม พ.ศ.2558

กำหนดการ

09.30 น. เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง

09.45 น. คณะสงฆ์ขึ้นอาสนะสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย 
               - พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (บทธัมมจักฯ)
               - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
               - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
               - พิธีกล่าวถวายกองทุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
               - พิธีกล่าวคำอฐิษฐานจิตอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
               - เจ้าภาพถวายไทยธรรม 
               - คณะสงฆ์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย

11.15 น. เสร็จพิธี / รับประทานอาหารกลางวัน


สอบถามเพิ่มเติมโทร .02-831-1000