ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2558

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี

คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย 

อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

      คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นศิษย์เอกหนึ่งไม่มีสอง ของหลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ท่านคือผู้รวบรวมหมู่คณะ มาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นแหล่งรวมใจของสาธุชน จนปัจจุบัน กลายเป็นแหล่งบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่รองรับการสร้างบารมี การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลก และจะเป็นบุญสถานที่จะเป็นศูนย์กลางการชุมนุมของพุทธบุตรจากทั่วโลกในอนาคต จึงกล่าวได้ว่า หากไม่มีคุณยายอาจารย์ ก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (พระเทพญาณมหามุนีฯ) ไม่มีวัดพระธรรมกายและไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้


      สืบเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของคุณยายอาจารย์จึงเป็นโอกาสทองของเหล่าศิษยานุศิษย์ และลูกหลานยายจากทั่วทั้งโลกที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการบรรพชาอุปสมบทหมู่สร้างมหากุศบอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเอง และเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 
 


คุณสมบัติ
1.เป็นชายแท้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี
2.ได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
3.ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาค
4.ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์
5.สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
6.เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
7.สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด
8.เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
9.ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ
10.ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถระสมาคม และไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม
11.เคยผ่านโครงการอบรมบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ของวัดพระธรรมกายมาก่อน 

 

กำหนดการอบรม
1.ระยะเวลาการอบรม  วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2.วันสัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาค วันอาทิตย์ที่ 13,20,27 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30-16.00 น. 
3.วันรายงานตัววันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.  ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทโซน B เสา B32 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล
4.พิธีบรรพชา  วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559
5.พิธีอุปสมบท  วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559
6.ตักบาตรฉลองพระใหม่  วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
7.ขึ้นปฏิบัติธรรมและธุดงค์พัฒนาวัด วันที่ 8-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
8.จบโครงการ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

การรับสมัครสมัครได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทโซน B เสา B32 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล 
Line ID : 0945572606
และสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้ที่ http://www.dmycenter.com 
วันรับสมัคร สัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาค   วันอาทิตย์ที่ 13,20,27 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30-16.00 น. 

 

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก   ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
5.ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง

 

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)
1.ชุดอบรมธรมทายาท เสื้อกางเกงสีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด
2.เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว
3.ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ขันน้ำสีขาว ไฟฉาย
4.กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)
5.ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น
6.ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง ถุงเท้ากันหนาว
7.มีดโกนหนวด และด้ามมีดปลงผมพร้อมใบมีดโกน
8.รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่ 

 

ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม
1.หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2.อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
3.กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป
4.ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
5.อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ(เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรม และจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม
1.วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
2.บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทโซน B เสา B32 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล 
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โทร. 094-557-2606Line ID : 0945572606

 

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทโซน B เสา B32 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล 
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โทร. 094-557-2606Line ID : 0945572606

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล