ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,009 รูป ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง วันพุธที่ 16 ธ.ค.2558

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2558

ขอเชิญร่วม ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระ 1,009 รูป 

เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 06.30 น.
 

ขอเชิญร่วม ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระ 1,009 รูป  เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง  วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 06.30 น.

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 086-883-1414 , 091-119-2067 , 083-540-7297 

หรือบริจาคได้ที่ 
ชื่อบัญชี "วัดราชโอรสาราม (ตักบาตรพระ)
เลขที่บัญชี 031-534779 ธนาคารทหารไทย สาขาถนนจอมทอง
หมายเลขแฟกซ์ : 02-861-4340

จัดโดย : วัดราชโอรสาราม
 

 ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

     - แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     - อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     - งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     - งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

  อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล