ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ แผ่นดินรูปดอกบัว วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

กำหนดการพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ณ อนุสรณ์สถาน ที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อ แห่งที่ ๑
แผ่นดินรูปดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา ๑๖.๓๐ น.

 

กำหนดการพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ อนุสรณ์สถาน ที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อ แห่งที่ ๑ แผ่นดินรูปดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา ๑๖.๓๐ น.


ภาคเย็น     ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ / กล่าวต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา
16.30 น.     พุทธบุตรธรรมยาตรา และสาธุชนพร้อมในพื้นที่
17.00 น.     สวดมนต์ / นั่งสมาธิ
17.30 น.     ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
17.40 น.     ถ่ายภาพประวัติศาสตร์
17.50 น.     ผู้แทนกล่าวต้อนรับ
                   - ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
                   - ประธานฆราวาส กล่าวเปิดงาน
18.00 น.     ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา

 

                   พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ฯ
18.20 น.     พิธีกล่าวถวายประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ฯ
                   - จุดประทีปโคมลาน
                   - พิธีเจริญชัยมงคลคาถาบท "พาหุงฯ" / สวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" และสวดสรรเสริญ-คุณพระมงคลเทพมุนี
                   - นั่งสมาธิ
                   - อฐิษฐานจิตและแผ่เมตตา
                   - จุดพลุสว่างบนท้องฟ้า
19.30 น.      เสร็จพิธี