ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 107 ปี คุณยายอาจารย์

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่
โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 107 ปี คุณยายอาจารย์

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์
สอบถามรายละเอียด 092-0061620

ขอเชิญร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 107 ปี คุณยายอาจารย์