ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,500 รูป ณ ที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดบางปลา วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 06.00 น.

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2559

ตักบาตรพระ 1,500 รูป
ณ ที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.00 น.

 

ตักบาตรพระ 1,500 รูป ณ ที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.00 น.