ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมโปรยดอกดาวรวย ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมโปรยดอกดาวรวย ต้อนรับพุทธบุตร ธรรมยาตราฯ
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น.

ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม   
อนุสรณ์สถานแห่งที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธาน "บวชตลอดชีวิต"

 

ขอเชิญร่วมโปรยดอกดาวรวย ต้อนรับพุทธบุตร ธรรมยาตราฯ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559. เวลา 15.30 น.  ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม    อนุสรณ์สถานแห่งที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธาน "บวชตลอดชีวิต"

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล