ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

หนังสามมิติ พร้อมฉายอีกครั้ง วันนี้ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 4

วันที่ 29 กพ. พ.ศ.2559

หนังสามมิติ พร้อมฉายอีกครั้ง วันนี้ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 4  ฉายทุกวัน วันละ 2 รอบ  รอบแรก 13.00 น. รองสอง 14.30 น.  รับชมนอกรอบเป็นหมู่คณะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.082-285-9820

หนังสามมิติ พร้อมฉายอีกครั้ง
วันนี้ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 4

ฉายทุกวัน วันละ 2 รอบ 
รอบแรก 13.00 น.
รองสอง 14.30 น.

รับชมนอกรอบเป็นหมู่คณะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.082-285-9820