ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย 20 มี.ค. - 14 พ.ค. 2559

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2559

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคฤดูร้อน)
วันที่ 20 มีนาคม - 14 พฤษภาคม พ.ศ.2559 (รวม 56 วัน)

บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องเป็นหนึ่งใน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ที่บวชแทนคุณพ่อแม่

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคฤดูร้อน) วันที่ 20 มีนาคม - 14 พฤษภาคม พ.ศ.2559 (รวม 56 วัน) บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องเป็นหนึ่งใน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ที่บวชแทนคุณพ่อแม่

      การบวช เป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ทำให้เราได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุด ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักไว้ แม้เราจะเลี้ยงดูท่านให้สุขสบายเพียงไร ก็ไม่ขึ้นชื่อว่าแทนคุณท่านหมดหากเรายังไม่สามารถทำให้พ่อแม่มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ในพระพุทธศาสนาเพราะการให้ทรัพย์และเลี้ยงดูท่านอย่างดีสักเพียงใด ก็ถือเป็นสิ่งที่ช่วยท่านได้เพียงชาติเดียวอีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ประกันได้ว่า..จะปิดอบาย และทำให้ท่านมีสุขในโลกหน้า

      ดังนั้น ชาตินี้มีบุญได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้ว ก็ควรบวชให้ท่าน เพราะพ่อแม่จะได้บุญจากการบวชของลูกชายแท้ ๆ มากกว่าที่จะให้ใครมาบวชให้หรือแม้พ่อแม่จะละโลกไปแล้ว ท่านก็ยังรอคอยบุญจากการที่ลูกชายบวชให้อยู่เสมออีกทั้งท่านจะซาบซึ้งว่า..ลูกชายคนนี้ ยังไม่ลืมและยังคงคิดถึงท่านตลอดเวลาที่สำคัญมหากุศลอันยิ่งใหญ่จากการบวชนี้ จะทำให้ท่านพ้นทุกข์และมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ทุกภพทุกชาติ ดังนั้น อย่าให้พ่อกับแม่รอคอยการบวชต่อไปอีกเลย เพราะถ้าลูกไม่บวช แล้วใครจะบวชให้พ่อกับแม่...


รับสมัครบวชตั้งแต่วันนี้ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมัครบวชและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3

www.dmycenter.com


กำหนดการอบรม
ระยะเวลาในการอบรม (๕๖วัน)
• วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม - วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เริ่มอบรม
• วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมและศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

วันบรรพชา
• วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย

วันอุปสมบท
• วันจันทร์ที่ ๒๘ - วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมและศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

รับประกาศนียบัตร - ปิดการอบรม
• วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สถานที่อบรม
วัดที่เป็นศูนย์อบรมและศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้บวช
• เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.๓ ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง ๒๐ - ๕๐ ปี
• สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
• เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
• สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด เป็นต้น
• ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
• ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อห่มจีวร
• ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
• มีคุณสมบัติผู้บวชอื่น ๆ ตามกฎของมหาเถรสมาคม

หลักฐานการสมัคร
• รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ใบ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
• สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
• ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV

ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง
• ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน ๒ ชุด
• เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย จำนวน ๑ ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
• ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
• กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
• ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
• ผ้าห่มสีเหลือง จำนวน ๑ ผืน
• มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย ๔ ใบ
• รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน ๑ คู่

ของที่ไม่ใช้ในการอบรม
• หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
• อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
• เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4
• กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
• ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
• อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
(หมายเหตุ: คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
• วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ
• บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด

 

“การบวช” เป็นวิธีการง่าย ๆ
ที่ทำให้เราได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุด