ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2559

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก  สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย

 

พิธีบูชาข้าวพระ, วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559, อาทิตย์ต้นเดือนเมษายน, บูชาข้าวพระตลอดชีวิต, ทำบุญ, ทำบุญวัดพระธรรมกาย, วัดพระธรรมกาย, การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

พิธีภาคเช้า ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย
06.40 น.  เริ่มพิธีตักบาตร
08.30 น.  เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ  / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น.  นั่งสมาธิ / พิธีบูชาข้าวพระ
11.00 น.  พิธีกล่าวคำถวายทองคำ หล่อรูปเหมือนคุณยายฯ
               - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น.  เสร็จพิธีภาคเช้า

ภาคบ่าย
12.15 น.  รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น.  สัมมนาพิเศษ
15.00 น.  ปฏิบัติธรรม
16.00 น.  ถวายปัจจัยบูชาธรรม และประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
17.30 น. พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
19.00 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ
1.เปิดให้เข้าสักกระรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เปิดให้เข้าสักการะ เวลา 11.00 -12.30 น.
2.เปิดให้เข้าสักกระรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ เปิดเวลา 16.00 - 18.00 น.

 

 

พิธีบูชาข้าวพระ, วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559, อาทิตย์ต้นเดือนเมษายน, บูชาข้าวพระตลอดชีวิต, ทำบุญ, ทำบุญวัดพระธรรมกาย, วัดพระธรรมกาย, การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


      พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้
 
      การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน

      การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

      เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล