ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "โอวาทพระเทพญาณมหามุนี คุณครูไม่ใหญ่"

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2559

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "โอวาทพระเทพญาณมหามุนี คุณครูไม่ใหญ่", สร้างปัญญาบารมี, โอวาทพระเทพญาณมหามุนี คุณครูไม่ใหญ่, สามเณรเปรียญธรรม

 
“แสงประทีปส่องสว่างแก่ดวงตา
แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาส่องสว่างแก่ดวงใจ”

     ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือโอวาทพระเทพญาณมหามุนี คุณครูไม่ใหญ่
ในงานสามเณรเปรียญธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิต วันวิสาขบูชาที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ติดต่อร่วมจัดพิมพ์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
หรือกองรับบริจาค ห้องขันติ

สอบถาม กองวิชาการ01 เสา N27, N25 สภาธรรมกายสากล :
โทร. 089-453-9494, 089-628-7915, 083-540-6511
หมดเขตส่งรายชื่อวันที่  30 เมษายน พ.ศ.2559

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล