ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) World Peace Valley เขาใหญ่

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2559

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน)
ร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ "หล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์ฯ"
World Peace Valley เขาใหญ่

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) ร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ "หล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์ฯ" World Peace Valley เขาใหญ่
 

ตารางปฏิบัติธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559
รุ่น 113 : 8 - 13 พ.ค. 59
รุ่น 114 : 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59
รุ่น 115 : 5 - 10 มิ.ย. 59
รุ่น 116 : 12 - 17 มิ.ย. 59

 

ท่านสามารถขึ้นปฏิบัติธรรมกับโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ โดยร่วมบุญค่าลงทะเบียนเพียง 1,000 บาท เพียงนำใบอนุโมทนาบัตร มายืนยันการใช้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ฯ (ใบอนุโมทนาบัตร 22,000 บาท ในรหัสเดียวกัน / 1 ท่าน / 1 รุ่น)

พิเศษ เดือน พ.ค. - มิ.ย. 59 สำหรับท่านที่ไม่มีใบอนุโมทนาบัตร ร่วมบุญค่าลงทะเบียน 1,500 บาท จากปกติ 2,000 บาท)

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
โทร. 02-831-1130-2 , 083-540-4636 , 083-540-4638
www.dokmaiban.net
facebook : ดอกไม้บาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล