ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2559

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2559
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 พ.ค. 2559

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2  ขอเชิญนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุระหว่าง 18 - 30 ปี เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2559 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 พ.ค. 2559

 

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ณ ห้องมัชฌิม เวลา 13.00 - 16.00 น. อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
วันอาทิตย์ที่ 1   พ.ค. 2559
วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559
วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2559

สมัครได้ที่
โทร. 09-1119-1904 , 09-0716-3241
LINE : IBSTOP
www.ibsclub.net

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล