ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2559

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2559

กำหนดการ
พิธีสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2559

ภาคเย็น
18.10 น. คณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมเพรียงกันหน้ามหาธรรมกายเจดีย์

18.15 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - ประธานสงฆ์จุดโคมประทีปบูชามหาธรรมกายเจดีย์
               - ประธานสงฆ์บูชาพระรัตนตรัย
               - พระภิกษุผู้แทนคณะสงฆ์ขัดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
               - ประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ
               - นั่งสมาธิ 5 นาที (เปิดเสียงคุณครูไม่ใหญ่)
               - ประธานสงฆ์กล่าว "สัพเพ พุทธา"

19.40 น. ประธานสงฆ์ นำกล่าวคำอฐิษฐานจิต
               - ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
               - สาธุชนรับดวงแก้ว
               - ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสูตรต่อเนื่อง