ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าป่ากองบุญรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2559

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าป่ากองบุญรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หน้าบ้านคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าป่ากองบุญรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ
เนื่องในวันธรรมชัย วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ หน้าบ้านคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

ถวายยารักษาโรควันธรรมชัย

          ความเกิด ความตายมีได้วันเดียว แต่ความแก่ ความเจ็บ  มีได้ทุกวัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ การถวายยารักษาโรค นอกจากจะบำบัดรักษาโรค ทำให้พระภิกษุสามเณรบรรเทาทุกขเวทนาแล้ว ยังมีอานิสงส์ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่ผิดพลาดในอดีตให้เบาบางลง พระภิกษุสามเณรผู้แสวงหาทางหลุดพ้น ก็ต้องอาศัย สุขภาพที่แข็งแรงรองรับในการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเราขอให้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุอาพาธเถิด

 

กำหนดการ
ภาคสาย  ณ เฟส 2 สภาธรรมกายสากล
09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 
10.15 น. ปฏิบัติธรรม

10.30 น. พิธีถวายผ้าป่ากองบุญรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
10.45 น. พิธีทอดผ้าป่าและถวายไทยธรรม/รับพรจากคณะสงฆ์

11.00 น. เสร็จพิธี

ภาคบ่าย  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
12.15 น. ลงทะเบียนเข้าห้องแก้วสารพัดนึก
13.00 น. สวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 
13.30 น. ปฏิบัติธรรมเข้ากะรอบพิเศษ บูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัย
14.00 น. สัมมนา "เพื่อพ่อทำได้ทุกสิ่ง"
16.00 น. พิธีมอบของที่ระลึกพระธรรมกายสีขาว
              - พิธีมอบ "เหรียญถล่มมาร" (สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ)
              - พิธีถวายปัจจัยกฐิน
              - กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ
17.30 น. พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

หมายเหตุ
1. งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ
2. งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ

 

ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด 
หรือ 086-700-6420 , 088-002-6379