ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันมหารำลึก ครั้งที่ ๒๗ วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2559

กำหนดการวันมหารำลึก  ครั้งที่ ๒๗
วันเสาร์ที่  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก  สภาธรรมกายสากล

 

พิธีรำลึกถึงนักสร้างบารมี
๐๘.๔๕ น.  ​- สมาชิก ๓ อาศรม  ศาสนูปถัมภ์และคณะญาติ นั่งพร้อมเพรียงกันที่ศูนย์กลางพิธี
๐๙.๐๐  น.​  - ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                 - พิธีกรกล่าวเชิญชม VCD ชุด “มหารำลึก”  
๐๙.๓๕ น.​  - พิธีมอบรางวัลมหารำลึก แด่สมาชิกศาสนูปถัมภ์ ที่มีอายุงาน ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐ ปี
                 ​- พิธีมอบทุนการศึกษาแด่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมภ์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศขอรับทุน
๐๙.๕๐ น.​  - สมาชิกองค์กรทุกท่านร่วมสวดสรภัญญะ แด่ขุนพลกล้านักสร้างบารมี
๑๐.๐๐ น.   ​- ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทและนำนั่งสมาธิ

พิธีสวดพระพุทธมนต์
๑๐.๓๐ น.​  - คณะพระสังฆาธิการ ๓๐ รูป เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี​
                - พระสังฆาธิการให้ศีลและคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
                - คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ๓๐ รูป ทอดผ้าบังสุกุล
​                - เจ้าภาพและผู้แทนคณะญาติที่ติดโบว์เป็นสัญลักษณ์ ๕๘ ท่าน ถวายเครื่องไทยธรรม

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๐.๕๐ น.  ​- ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                - พระสังฆาธิการกล่าวสัมโมทนียกถา,ให้พร และนำบูชาพระรัตนตรัย
๑๑.๐๐ น.  ​- พระสังฆาธิการฉันภัตตาหารเพล (จุดฉันพิเศษ บริเวณ แนวเสา M 20 )
                - คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายฉันภัตตาหารเพล (หน้าระเบียง ๔ สภาฯ แนวเสา G 24 )
                - คณะเจ้าภาพและคณะญาติรับประทานอาหารกลางวัน (จุดทาน สภาฯ แนวเสา N 20)
                - สาธุชนพักค้าง รับอาหารเป็นหมู่คณะ (จุดรับปกติ สภาฯ แนวเสา Q 8)
                - เจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกา รับอาหารเป็นหมู่ (จุดรับ สภาฯ แนวเสา Q 8)
                - สมาชิกศาสนูปถัมภ์ รับอาหารที่ สภาฯ จุดบริการ ๘ 
๑๑.๔๕ น. - เสร็จพิธี / คณะพระสังฆาธิการเดินทางกลับ