ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมงานตักบาตรขึ้นบ้านใหม่ พระ 39 รูป

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2559

สมาชิก "บ้านต้นบุญ" หมู่บ้านแก้วพุทธรักษา 

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมงานตักบาตรขึ้นบ้านใหม่ พระ 39 รูป 

ในวันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
เวลา 07.00 น. ณ หมู่บ้านแก้วพุทธรักษา ซอย 3 เมืองแก้วมณี

 

กรุณาเตรียมอาหารตักบาตรเองด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-456-2573

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
   - แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
   - อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
   - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
   - งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
   - งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
   - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
   - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรางจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ