ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2559

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ
บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ตลอด 24 น.

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ตลอด 24 น.

    ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ จุดที่สว่างที่สุด พระมหาธรรมกายเจดีย์" เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ครบรอบ 48 พรรษา ในวันธรรมชัย วันแห่งการประกาศชัยชนะนี้ ก้าวเข้าสู่ชัยชนะ 4 ล้านจบแรกของโลก

กติกาการรับของขวัญสำหรับผู้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
1. ต้องมาสวดพร้อมส่วนกลาง "ณ บริเวณจุดสวดด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์"
2. ขณะสวดให้ส่งจิตระลึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ หรือองค์พระธรรมกายประจำตัวที่ประดิษฐานบนพระมหาธรรมกายเจดีย์
3. เมื่อสวดครบ 1 จบ ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องวงกลมนับยอด ทุกๆ 11 จบ ให้นำใบนับยอดมาให้เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรอง
4. เมื่อสวดจบครบ 111 จบแรก จะได้รับของขวัญพิเศษชิ้นที่ 1
    เมื่อสวดต่ออีก 111 จบ รวมเป็น 222 จบ จะได้รับของขวัญพิเศษชิ้นที่ 2
5. เริ่มโครงการวันธรรมชัยที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2559 
    และปิดยอดโครงการวันลอยกระทงที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
6. เมื่อสวดครบตามจำนวน สามารถรับของขวัญจากพระอาจารย์ได้ที่ บูธของโครงการ ณ วิหารคด เสา A87 เวลา 09.00 - 16.00 น. ของทุกๆวัน

รับบัตรสะสมคะแนนได้ที่ 
บูธสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิหารคด คอร์ 32
ต่างประเทศ ติดต่อพระอาจารย์ประจำศูนย์

 

กรณีสาธุชนต่างประเทศ
   ต้องมาสวดเป็นหมู่คณะที่วัดหรือศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายเท่านั้น การประทับตราให้พระอาจารย์ประจำวันหรือศูนย์ประเทศนั้น ๆ เซ็นชื่อรับรองแทน

ติดต่อสอบถามและตามข่าวสารได้ที่ 
บูธโครงการสวดธัมมจักฯ วิหารคด คอร์ 32 เวลา 09.00 - 16.30 น. ที่เสา A87
เวลา 17.00 - 22.00 น. ที่ชั้นลอยวิหารคด คอร์ 32

http://kawga24nor.blogspot.com
line id  : @kawga24nor
facebook :
kawga24nor
Twitter  : Twitter

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ตลอด 24 น.

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ตลอด 24 น.

111 จบ - ของที่ระลึกคือ แผ่นทองนาโนมหาธรรมกายเจดีย์

222 จบ - ของที่ระลึกคือ ล็อกเก็ตมหาธรรมกายเจดีย์รุ่นแรกของโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล