ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ทอดกฐินวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2559

มหากฐิน มหากาลทาน สุดยอดแห่งบุญ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว
สุดยอดแห่งบุญ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว ณ วัดพระธรรมกาย
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทอดกฐินวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2559 , ทอดกฐิน , ธรรมกาย , ทอดกฐินธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , กฐิน , ทำบุญกฐิน

    การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกลไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อน เปียกชุ่ม และเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐิน เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่าได้หลังออกพรรษา การทอดกฐินจึงเป็นการทำบุญที่เกิดจากพุทธประสงค์
 
     "มหากฐิน" คือ กฐินสามัคคีที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการทอดกฐิน

     การทอดกฐินถือเป็นบุญใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอย เพราะเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่น เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการดังนี้

     1. จำกัดกาลเวลา คือต้องถวายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา
    2. จำกัดชนิดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นไม่ได้
     3. จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
    4. จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุรับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส (3 เดือน) และจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป
     5. จำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น
   6. จำกัดของถวาย คือ  ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น  โดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาฏิ ไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐิน เกิดจากพุทธประสงค์ พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อพลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่า แต่ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้อนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาต ถวายผ้าอาบน้ำฝน 

     นอกจากนี้ กฐินทานยังเป็นทานที่พิเศษ คือ ทั้งพระภิกษุและญาติโยมผู้ทอดกฐินได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

ทอดกฐินวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2559 , ทอดกฐิน , ธรรมกาย , ทอดกฐินธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , กฐิน , ทำบุญกฐิน

"บุคคลใดให้ทานด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้ทำด้วย
บุคคลเช่นนี้ไปเกิดที่ใด ย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติ
และบริวารสมบัติ ในที่ที่ตนไปเกิดนั่นเอง" 

พุทธพจน์


อานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐิน 

   ในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชายคนหนึ่งชื่อนายติณบาล เขามีฐานะยากจนมาก แต่มีศรัทธาที่แรงกล้าอยากร่วมบุญกฐิน ถึงแม้เขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองเลย แต่เขาก็ขวนขวายหาทางร่วมบุญ

     เขาตัดสินใจเอาเสื้อผ้าที่มีอยู่เพียงชุดเดียวไปขาย แล้วนำใบไม้มาเย็บเป็นผ้านุ่งกันอุจาด จากนั้นนำเงินจากการขายเสื้อผ้าไปซื้อด้ายและเข็มมาเป็นบริวารกฐินด้วยความปลื้มปีติเหลือประมาณ

     การกระทำของนายติณบาลทำให้ท้าวสักกเทวราชแห่ง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่ง จนต้องเสด็จลงมาให้พร และเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่อง ก็พระราชทานทรัพย์ให้เขาเป็นจำนวนมาก เขาจึงกลายเป็นเศรษฐีทันตาเห็นด้วยบุญจากการทอดกฐินด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม

     เมื่อละโลกแล้ว นายติณบาลได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภพชาติสุดท้ายได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุอรหัตผลด้วยอำนาจบุญที่เขากระทำมาดีแล้ว


อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวร

     หากเกิดเป็นชาย ถ้าได้สั่งสมบุญด้านการถวายผ้าไตรจีวรมามากเพียงพอแล้ว จะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ ซึ่งถือเป็นสุดยอดของการบวช

     หากเกิดเป็นหญิงจะได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ที่เป็นสุดยอดของเครื่องประดับในยุคพุทธกาล ซึ่งในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่า ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน มีสตรีผู้มีบุญมากเพียง 3 ท่าน เท่านั้น ที่ได้ครอบครองเครื่องประดับนี้ คือ มหาอุบาสิกาวิสาขา นางมัลลิกาภรรยาของพันธุลเสนาบดี และลูกสาวเศรษฐีท่านหนึ่ง

ทอดกฐินวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2559 , ทอดกฐิน , ธรรมกาย , ทอดกฐินธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , กฐิน , ทำบุญกฐิน

อานิสงส์ของการให้ทานจาก "สีหสูตร"

     - ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก
     - คนดีเป็นอันมากย่อมพอใจคบหาผู้ให้ทาน
     - ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ย่อมฟุ้งขจรไป
     - ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุมชน
     - เมื่อละจากโลกนี้ ผู้ให้ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์


กำหนดการมหากฐินสามัคคี กฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกาย
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พิธีภาคเช้า
     06.30 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
     08.30 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคสาย
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม และพิธีบูชาข้าวพระ
     11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.15 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคสาย
     12.10 น. รายการสู้ต่อไป
     13.30 น. ริ้วขบวน "บรมเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย"
                   อัญเชิญ "ผ้าไตรบรมจักรพรรดิ" เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

     14.45 น. ปฏิบัติธรรม
     15.20 น. พิธีทอดกฐิน
     16.00 น. พิธีรับถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินธรรมชัย / ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
     16.30 น. เสร็จพิธี / กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ
     17.30 น. สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด

พิธีภาคสาย     
     19.30 น. คณะสงฆ์ร่วมกรานกฐิน ณ อุโบสถ

 

(กรุณาสวมชุดขาวไปร่วมพิธี เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล