ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2559

พิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
แด่คณะพระภิกษุ - สามเณรวัดพระธรรมกาย
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กำหนดการถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว 10 ธันวาคม พ.ศ.2559

 

กำหนดการถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว 10 ธันวาคม พ.ศ.2559

08.00 น.  ลงทะเบียนรับบัตรเจ้าภาพ
09.15 น.   คณะสงฆ์พร้อม / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
09.30 น.  คณะสงฆ์ขึ้นอาสนะสงฆ์ / ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย
               - พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)
10.15 น.  นั่งสมาธิ
10.30 น.  พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
               - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
               - พิธีกล่าวถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
               - พิธีกล่าวคำอฐิษฐานจิตอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
               - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมฯ / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย
               - เจ้าภาพถวายไทยธรรม
11.15 น.  คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
หรือโทร. 08-2700-6420 , 08-1482-6688

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล