ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทาน ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2559

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทาน ๙๙๙ รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

จัดโดย. คณะสงฆ์และพุทธบริษัทจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
(กรุณาใส่ชุดสุภาพไว้ทุกข์มาร่วมงาน)