ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 6

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2560

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 6
ระยะเวลาการอบรม  26 มี.ค. - 30 เม.ย. พ.ศ.2560 (รวม 36 วัน)

บทฝึกลูกผู้ชาย
       การฝึกตัวและฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนา คือ การแก้ไขนิสัย ที่ไม่ดี และพยายามสร้างนิสัยดีให้เกิดขึ้นในตัวเรา จนกระทั่งสิ้นอาสวะกิเลส การอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรม เป็นการปฏิวัตินิสัยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือคือปัจจัย ๔ และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา ๑ เดือน ผู้เข้ารับการอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมจะถูกฝึกให้เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้ทุกคนรู้จักความพอดีของชึวิต เป็นผู้มีความกระตือรือร้นขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

   ดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนในฤดูร้อนนี้ จึงเป็นโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีให้กับตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้ได้โอกาส" อานิสงส์ผลบุญจากการบวชย่อมส่งผลถึงบิดามารดาและผู้ที่ให้การสนับสนุนการบวชทุกๆคน

กำหนดการรับสมัคร
1. ระยะเวลาการอบรม  26 มี.ค. - 30 เม.ย. พ.ศ.2560 (รวม 36 วัน)
2. วันสัมภาษณ์  วันอทิตย์ที่ 26 ก.พ. - 5, 12, 19 มี.ค. พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ SPD 6 สภาธรรมกายสากล ชั้น 1
3. วันปฐมนิเทศ  วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. พ.ศ.2560 ณ SPD 7 สภาธรรมกายสากล ชั้น 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 083-299-2771 , 087-770-0031
LINE ID : BAN9072
LINE ID : banpichit 
facebook : โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
2. เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง 11-13 ปี
3. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง
4. ผ่านการตรวจร่างกาย สอบท่องขานนาคและสัมภาษณ์

สิ่งของที่ทางโครงการจัดเตรียมให้ในวันเข้าอบรม
1. ชุดอบรม เสื้อยึดคอกลม 2 ตัว
2. กางเกงวอร์ม 2 ตัว
3. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายไดๆ ๑ ตัว
4. ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
5. กระติกน้ำดื่มประจำตัว ๑ กระบอก
6. กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ ๑ ตัว
7. ผ้าไตรจีวร และบาตร
8. มีดโกน และใบมีด สำหรับใช้ในการปลงผม
9. ผ้าห่ม และเครื่องนอน

ของใช้ในการอบรม (สิ่งของที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)
1. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะเป็นต้น

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ๒ ใบ (สำหรับติดที่ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ป.๕ - ป.๖) จำนวน ๑ ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด

รับใบสมัคร
 ติดต่อรับเอกสารการสมัครได้ที่ค่ายจองแชมป์ หรือทุกวันอาทิตย์ ที่เสา N25 สภาธรรมกายสากล

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ธรรมทายาทจะต้องสอบท่องคำขานนาค และบทให้พรครบทุกบท (สามารถสอบบทที่เหลือในวันอาทิตย์ต่อไปของการสมัคร)
2. ทดสอบนั่งสมาธิอย่างน้อย ๓๐ นาที
3. ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ การอบรม
4. ผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันที่มาสัมภาษณ์