ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 18 รูป วันวิสาขบูชา

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2560

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 18 รูป
วันวิสาขบูชาที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 18 รูป 
วันวิสาขบูชา ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สภาธรรมกายสากล เสา N27, N25  หรือ โทร.06-3548-2836