ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา พ.ศ. 2560

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2560

โครงการอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา พ.ศ. 2560
สร้างต้นแบบคนดี ที่โลกต้องการ

วัตถุประสงค์โครงการ
      บวชเพื่อฝึกฝนอบรมพระพี่เลี้ยง ผู้ที่สามารถเป็นต้นแบบและดูแลการอบรมธรรมทายาทได้

 คุณสมบัติ
      - จบวุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป    อายุระหว่าง 20-50 ปี
      - เคยผ่านการอบรมธรรมทายาท ของวัดพระธรรมกายหรือศูนย์สาขา หรือเป็นผู้นำบุญที่ได้รับการรับรองจากบุคลากรภายในวัด

ระยะเวลาอบรม
      ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 36 วัน

สอบสัมภาษณ์ สอบขานนาค
      ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน ณ มหารัตนวิหารคด 1 และ 11 วัดพระธรรมกาย

สถานที่อบรม
      มหารัตนวิหารคด คอร์ 11 วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ
      เข้าวัด วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

      ตัดปอยผม วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

      พิธีบรรพชา อุปสมบท วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

      จบการอบรม รับประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระอาจารย์หัวหน้าโครงการ
      พระอาจารย์ต่อชัย ชยธโร

สอบถามรายละเอียดได้ที่
      08-6393- 9863 , 09-2006- 1620

 

**ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการอบรม**