ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองทุนมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมพิธีถวายกองทุนมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัดภาคใต้
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

กำหนดการ
09.00 น. ลงทะเบียนรับบัตรเจ้าภาพ VIP บริเวณหน้านาฬิกา
10.30 น. คณะสงฆ์พร้อมแปรแถวขึ้นอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่นั่ง
10.40 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี
             - พิธีกรอาราธนาศีล 
11.00 น. พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่ , ภัตตาหารเป็นสังฆทาน
             - คณะสงฆ์สวดมนต์บทถวายพรพระ / ประเคนภัตตาหาร / คณะสงฆ์ฉันเพล
12.00 น. พิธีกรล่าวถวายกองทุนมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัดภาคใต้
             - เจ้าภาพถวายไทยธรรม
             - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย 
12.20 น. เสร็จพิธี / กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ (เก็บไทยธรรม)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 081-4826688 , 086-8935907 , 082-7006420

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล